Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy (zwrot)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz odstapienia od umowy

Reklamacje

Mogą Państwo złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na nasz adres korespondencyjny lub mailowy. Czas w jaki rozpatrujemy reklamacje to 14 dni.

Formularz reklamacji

Więcej informacji na temat zwortów i reklamacji można znaleźć w regulaminie: regulamin