Tytuł projektu: Rozwój działalności przedsiębiorstwa PIONIER CTG poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych rowerów trójkołowych.

Nazwa beneficjenta: PIONIER CTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu: 1 281 005,00 PLN

Wartość dofinansowania: 997 751,25 PLN

Okres realizacji: 2022-09-01 – 2023-12-30

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa opracowanych w ramach poddziałania 1.1.1. POPW innowacji produktowej w postaci nowatorskich rowerów trójkołowych i osiąganie z nich przychodów i zysków, w pierwszej kolejności na rynku polskim. Celami pobocznymi są: rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zatrudnienia, poprawa środowiska naturalnego i poprawę jakości życia osób wykluczonych.

Przez poprawę jakości życia osób wykluczonych rozumie się umożliwienie m.in. osobom z zaburzeniami równowagi, niepełnosprawnościami oraz seniorom komfortowej i bezpiecznej jazdy rowerem. Przyczyni się to do poprawy ich zdrowia, kondycji fizycznej oraz psychicznej.